SBB

Algemene info

De Stichting BudgetBeheer en Bewindvoering (SBB) beheert de financiën van mensen die hun financiële belangen niet langer zelf kunnen of willen regelen. Dit kan door vrijwillige aanmelding of door een beschikking van de kantonrechter. De cliënten wiens financiële belangen de SBB beheert hebben bijvoorbeeld een verstandelijk- of lichamelijke handicap, maar ook ouderdom of andere omstandigheden kunnen een rol spelen.

BELEIDSPLAN 2022-2023

Over SBB

De SBB is een zelfstandige stichting waar ervaren beroepskrachten werken. Een (register-) accountantskantoor voert jaarlijks controle uit op de werkzaamheden van de SBB. Het Jaarverslag van de stichting is openbaar.

BudgetBeheer

Budgetbeheer heeft als doel het overzichtelijk maken van de financiële positie en het voorkomen van schulden. De SBB en de cliënt, of diens vertegenwoordiger, sluiten van tevoren een beheersovereenkomst. De vergoeding hiervoor wordt jaarlijks door het bestuur van de SBB vastgesteld.

Bewindvoering

Mensen die niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren, kunnen onder bewind gesteld worden door de kantonrechter. In opdracht van een rechtbank voert de SBB zelfstandig de bewindvoerderfunctie uit. De vergoeding hiervoor wordt jaarlijks door de rechtbank vastgesteld, volgens de regeling curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Werkzaamheden SBB

Bij BudgetBeheer opent de cliënt zelf een rekening bij de Rabobank en machtigt de SBB voor deze rekening. Bij bewindvoering wordt er door de SBB een rekening geopend bij de Rabobank. In beide soorten van beheer kan ook een spaarrekening worden geopend. Jaarlijks wordt, indien mogelijk met cliënt, een begroting gemaakt waarin onder andere het zakgeld wordt afgesproken. De SBB verzorgt alle betalingen. Per kwartaal wordt verslag uitgebracht over het verloop van de verrichte werkzaamheden.

Beëindiging van het beheer

Het beheer wordt beëindigd door opzegging van de overeenkomst, met een opzegtermijn van een maand.